Proizvodi

Uspeli smo da na jednom mestu okupimo vodeće svetske proizvođače industrijske elektroopreme i automatike što nas čini sposobnim da ponudimo rešenje za svaki Vaš upit. Oprema naših partnera razvrstana je u nekoliko oblasti:

Industrijska oprema

Kompakt prekidači

Serija kompakt prekidača NZM

 • Izrađuju se kao tropolne i četvoropolne jedinice
 • Do 2000 A (verzija 2000 A specijalno za vetrogeneratore)
 • Termomagnetne i elektronske zaštitne jedinice
 • Dimenziono prilagođeni kontaktorima i soft-starterima
 • Pouzdan rad na temperaturama do 50°C
 • Četiri veličine kućišta
 • Veliki izbor dodatne prateće opreme i pribora
 • Mogućnost daljinskog upravljanja pomoću motornog pogona
 • Varijanta rastavljač snage do 1600 A

Vazdušni prekidači

IZMX vazdušni prekidači:

 • Nazivna struja: 630 do 4000 A
 • Prekidne moći: 42 do 105 kA na 440 V AC
 • Nazivni napon: do 1000 V
 • Dve kompaktne veličine za ceo opseg od 630 do 4000 A
 • Verzija sa 3 i 4-pola
 • Širok opseg kontrolnih jedinica i komunikacionih modula
 • Integrisana zemljospojna zaštita
 • Širok opseg standardne pomoćne opreme i pribora

Uređaji za zaštitu i pokretanje motora

Kontaktori i bimetali

Kontaktori i bimetali kao njihovi zaštitni elementi predstavljaju jednu od baznih programskih grupa. Širok izbor nazivnih nominalnih struja, pouzdanost, bešuman rad, AC i DC upravljanje, fleksibilna ugradnja neke su od glavnih odlika ovih uređaja.

Kontaktori do 170 A

 • Nazivna struja od 7 do 170 A
 • Za snage motora od 3 do 80 kW AC-3/400 V
 • Četiri veličine kućišta za ceo opseg do 170 A
 • Zaštita od slučajnog dodira kontakata
 • Jednostavna montaža pomoćnih/signalnih kontakata na bočnu ili čeonu stranu
 • Do 32A integrisan pomoćni kontakt

Kontaktori do 2600 A

 • Nazivna struja od 185 do 2600 A
 • Za snage motora od 90 do 900 kW AC-3/400 V
 • Četiri veličine kućišta za ceo opseg do 2600 A
 • Integrisani pomoćni kontakti
 • Smanjena toplotna disipacija

Motorno-zaštitni prekidači

Motorno zaštitni prekidači serije PKZ jednostavno i kvalitetno rešavaju probleme zaštite i upravljanja kod elektromotora. Mehaničko-električna sprega sa kontaktorom u vidu sprežnih modula pojednostavljuje proces ugradnje, donosi vremensku uštedu i eliminiše eventualne greške u ožičenju

 • Nazivna struja: 0,1 do 65 A
 • Prekidne moći: 50 do 150 kA na 415 V
 • Nazivni napon: do 690 V
 • Dve veličine kućišta za zeo opseg od 0,1 do 65 A
 • Jednostavna montaža bez alata pomoćnih/signalnih kontakata na bočnu ili čeonu stranu

Tasteri, prekidači, sijalice (RMQ Titan)

Serija RMQ Titan nudi uređaje za upravljanje i signalizaciju. Kompaktna konstrukcija sa mehaničkom zaštitom IP 66 i IP67 obezbeđuje pouzdanu eksploataciju u svakom okruženju. Primena LED dioda sa povišenom emisionom snagom garantuje vizuelnu indikaciju u svim uslovima. Široka paleta tastera i signalnih sijalica u zavisnosti od oblika, dimenzija, boja, funkcionalnosti i namene.

Uređaji za zaštitu od prenapona

Savremena rešenja za pouzdanu zaštitu vaših uređaja i električnih sistema od uticaja prenapona sa svih priključnih linija. Razlikuju se četiri vrste prenaponskih zaštita u zavisnosti od toga sa koje priključne linije se štiti uređaj/sistem:

 • Zaštita sa napojne strane Zaštita industrijskih i stambenih objekata od prenapona na napojnim linijama
 • Zaštita signalnih vodova Ova vrsta prenaponske zaštite koristi se u industriji kako bi se osetljivi signalni uređaji zaštitili od neželjenog indukovanog napona
 • Zaštita linija za prenos podataka Uređaji za prenos podataka zahtevaju brze korekcije napona kako ne bi došlo do gubitka informacija
 • Zaštita linija antenskih signala Ova vrsta uređaja štiti antenske sisteme od električnog pražnjenja usled udara groma

Postoje tri osnovna stepena zaštite za uređaje sa napojne strane, I, II i III (IEC standard), odnosno B, C i D po VDE standardu. U ponudi imamo različita rešenja koja pružaju adekvatnu zaštitu po navedenim standardima odnosno njihovim kombinacijama

I stepen zaštite (B klasa) se zasniva na katodnim odvodnicima prenapona koji koriste sofisticiranu elektronsku logiku koja inicira pražnjenje preko elektroda, takozvani AEC princip (Active Energy Control). Ova zaštita podržava struje pražnjenja do 100kA i ugrađuje se u glavnom napojnom ormanu obezbeđujući naponski nivo manji od 1kV.

II stepen zaštite (C klasa) se bazira na upotrebi varistora kao nelinearne pasivne komponente. Njegova električna provodnost se menja u skladu sa promenom napona na njegovim krajevima obezbeđujući stabilan napon u izlaznom kolu. Ovaj stepen zaštite se ugrađuje u razvodne ormane i ograničava naponski nivo na 230/400 V.

III stepen zaštite (D klasa) podrazumeva najfiniju zaštitu od naponskih promena. Ona se koristi za zaštitu električnih uređaja koji su osetljivi na naponske smetnje i interferencije a zasniva se na elektronskim komponentama za stabilizaciju napona, kao i mrežnim filtrima. Ova zaštita se ugrađuje neposredno ispred uređaja koji se štiti

Napojne jedinice i besprekidni izvori napajanja

Napojne jedinice

Pouzdanost ovih uređaja određuje rad pojedinačnih komponenti sistema i funkcionisanje kompleksnih sistema bez greške. U prilog tome govori podatak o velikom srednjem vremenu između otkaza uređaja (MTBF >500.000h). Mogućnost paralelnog vezivanja obezbeđuje lakše proširenje sistema kao i sigurnost rada dodavanjem redundantnih modula. Osim toga, zahvaljujući LED diodama i signalizacionim kontaktima koji omogućavaju daljinsko nadgledanje, uvid u stanje rada napojne jedinice je lakši nego ikad.

Napojne jedinice sa SFB (Selective Fuse Breaking) tehnologijom. Ova tehnologija pouzdano obezbeđuje reagovanje zaštitnih osigurača u napojnom strujnom krugu u kom je došlo do kvara odnosno kratkog spoja. Obezbeđuje se do šest puta veća vrednost od nominalne vrednosti struje u trajanju od 12ms što je dovoljan uslov da reaguju zaštitni osigurači i sačuvaju sistem od otkaza.

Redundantni moduli sa ACB (Auto Current Balancing) tehnologijom. Ova tehnologija duplira vek trajanja redundantnih napojnih jedinica, obezbeđujući ravnomerno iskorišćenje obe napojne jedinice. QUINT ORING moduli detektuju kritična operativna stanja i upozoravaju o istim u ranom stadijumu.

Besprekidni izvori napajanja (UPS)

U ponudi imamo UPS uređaje za svaku namenu, od kućnih i kancelarijskih potreba preko servera za skladištenje podataka do velikih industrijskih postrojenja. Kapaciteti za AC uređaje se kreću od 350 VA pa do 4000 kVA. Uređaji poseduju tehnologiju sa kontinualnim nadgledanjem baterije i inteligentnim upravljanjem, pružaju informacije o stanju punjenja, preostalog vremena za rad i o veku trajanja baterije u svako doba. Inteligentna komunikacija između UPS uređaja i PC-a obezbeđuje prosleđivanje informacije o nastalom kritičnom stanju, čime se smanjuje potreba za održavanjem i povećava pouzdanost sistema.

Uređaji za bežični prenos podataka

Novi proizvodi za bežični prenos podataka u industriji pojednostavljuju sistem montaže i povezivanja u aplikacijama gde je vreme presudan faktor. Takođe predstavljaju jedino rešenje u situacijama kada nije moguće razvlačenje kablova. Tehnologije koje se koriste za bežični prenos podataka su:

 • Trusted Wireless
 • Bluetooth
 • GSM/GPRS

Prenos signala se obavlja u tzv. ISM frekventnom opsegu za koji nisu potrebne nikakve dozvole...

Pretvarači/pojačavači signala

Nove tehnologije u domenu industrijske automatizacije podrazumevaju veliki broj operacija sa analognim, digitalnim i komunikacionim signalima. Mi nudimo rešenja za konverziju, izolaciju, adaptaciju i pojačanje ovih signala za zahtevne industrijske aplikacije. Postoji nekoliko kategorija ovih uređaja:

Konvertori serijskih signala

Serijski interfejs u automatizaciji postaje sve prisutniji. Ove komponente imaju ulogu adaptacije (konverzije) različitih komunikacionih interfejsa obezbeđujući pri tome električnu izolaciju među uređajima i prenos bez smetnji. Ovaj obiman program obuhvata sve što je potrebno za industrijske komunikacije.

Analogni pretvarači signala

Prenos analognih signala u industrijskom okruženju je vrlo delikatan proces zbog osetljivosti na interferenciju. Naši Interface Analog moduli obezbeđuju pouzdan prenos signala čak i u sredinama koje su podložne elektromagnetnom zračenju. Precizna konverzija signala, održavanje nivoa i izolacija podižu kvalitet prenosa i obezbeđuju preciznost u mernom kolu.

Pretvarači signala za ugradnju u Ex zonu

U potencijalno eksplozivnoj sredini prvi prioritet je bezbednost. Interface Ex moduli sa visokim stepenom sigurnosti se koriste u mernim i kontrolnim aplikacijama, a njihov inovativni koncept instalacije bitno smanjuje troškove održavanja.

Releji i optokapleri

Releji i optokapleri predstavljaju sigurnu bazu za pouzdan saobraćaj električnih signala u automatizovanom sistemu. Električna izolacija u kombinaciji sa pravovremenom reakcijom na naponske i strujne ulazne signale osigurava bezbrižnu kooperaciju između kontrolne jedinice i senzorsko-aktuatorskog stepena.

Merno-regulaciona oprema

Temperatura, hemijska analiza, pritisak, nivo, protok ili vlaga: Šta god želite da merite ili analizirate, za zadatak koji postavljate, kao odgovor mi sigurno imamo odgovarajući senzor. Regulacija, registrovanje, automatizacija ili nadzor: Rešenja koja nudimo za prikupljanje i obradu informacija odlikuju se logičnim strukturama i za korisnike jednostavnim načinom rukovanja. Glavne karakteristike tih rešenja su preciznost i pouzdanost.

Industrijski konektori

Senzor-aktuatorski konektori i razvodnici

 • M12/M8 utikači, plastični/metalni, muški/ženski, 3,4,5-polni,ugaoni/frontalni
 • Metalni konektori za oklopljen kabl
 • Konektori za ventile, plastični ili metalni
 • M12 ožičene panelne utičnice
 • Konektori s kablom po željenoj dužini
 • Senzor-aktuatorski razvodnici sa 4,6 ili 8 portova u plastičnom ili metalnom kućištu, sa ili bez kabla

Quickon-konektori za brzom konekcijom

Sistem brze konekcije pruža značajnu uštedu vremena prilikom ožičenja u odnosu na konektore sa konvencionalnim konekcionim sistemom

 • T-razvodnik
 • Panelne uvodnice
 • Kablovski nastavci

Variosub-konektori sa izmenjivim uloškom

 • D-SUB konektori 9,15 ili 25-polni u IP 67 stepenu zaštite za prenos signala
 • D-SUB konektori 2,3 ili 5-polni za struje do 40 A
 • Kombinovani D-SUB konektori
 • Konektori za fiber optiku u standardu RJ45 ili SCRJ

Variocon- modularni konektori

 • Modularnim slaganjem od 2 do 5 različitih kontaktnih gnezda sa 2, 6 ili 8-pinova dobija se široka paleta za konektora
 • Umetanjem do 65 pozlaćenih ili posrebrenih pinova (za provodnike od 0,14 do 6 mm2) u prazna kontaktna gnezda proširuju Vaš izbor konektora
 • Kontaktna gnezda se pakuju u plastična ili metalna kućišta
 • Uvodnice, panel-adapteri i alati za krimpovanje pinova zaokružuju ovaj program

Heavicon-robusni konektori

 • Robusni konektori za primenu u teškim uslovima eksploatacije
 • Kontaktna gnezda 4,6,10,16,24-polna za struje do 32 A
 • Prazna kontaktna gnezda za umetanje do 108 pinova
 • Kućišta u IP 65 ili IP 67 u plastičnoj ili metalnoj varijanti, sa ili bez zaključavanja
 • Kablovske uvodnice frontalne ili bočne

Duplicon-distributivni konektori

 • Kaskadni konektori za kontinualnu distribuciju u IP67 stepenu zaštite
 • Kontaktna gnezda za provodnike 6x(0,25 – 6 mm2)+PE, do 25A i 400V
 • Na samo jednu utičnicu nadograđujemo više utikača shodno Vašim potrebama
 • Široka primena za distribuciju struje i signala u velikim i razuđenim sistemima

Mrežna komunikaciona oprema

Naša ponuda industrijke mrežne opreme obuhvata kompletna rešenja za svaku Vašu aplikaciju ma koliko ona bila kompleksna. Svi proizvodi ispunjavaju najstrože standarde za rad u teškim uslovima sa puno vibracija, prašine, ekstremnih temperatura ili elektromagnetnih smetnji. Paleta proizvoda obuhvata sledeće kategorije:

 • Svičevi i habovi
 • Ruter/firewall uređaji
 • Media konverteri
 • Eternet modemi
 • Proxi i Gateway uređaji
 • Mrežni izolatori

Sabirnički sistemi (šinski razvod)

Modularni sistem sabirnica za efikasnu kontrolu , zaštitu idistribuciju energije unutar razvodnog ormana. Sistem za brzu montažu omogućava da se motorno-zaštitni prekidači i kontaktori brzo i efikasno montiraju. Mali broj potrebnih komponenti za sklapanje šinskog razvoda smanjuje troškove lagerovanja i transporta opreme do krajnjeg kupca.

EATON Powerware UPS uređaji

EATON Powerware UPS uređaji predstavljaju pravo rešenje za sigurnosno napajanje u svim aplikacijama - od kućnih do industrijskih. Kategorizacija u tri nivoa zaštite omogućava korisniku da izabere pravo rešenje za svoju aplikaciju. Svrstavanje u grupe je urađeno na osnovu toga od koliko "kvarova" u mrežnom napajanju jedan UPS može da zaštiti.

EATON Powerware SERIJA 3 ("Single Conversion", "Off-Line")

Osnovno rešenje za zaštitu opreme i podataka sa niskim nivoom važnosti, opsega snage od 500VA – 2000VA. Štite opremu i podatke od 3 od ukupno devet kvarova koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja i povećanje snage napajanja.

Tipične aplikacije: Personalni računari, fax mašine, kućna oprema i sl.

EATON Powerware SERIJA 5 ("Line Interactive")

Ova serija, opsega od 750VA do 3000VA, predstavlja viši nivo za zaštitu opreme i podataka. Štite opremu i podatke od 5 od ukupno devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon i prenapon. Prelazno rešenje od UPS-eva koji se koriste u kućnim aplikacijama i malim kancelarijama ka velikim serverskim i telekomunikacionim sistemima.

Tipične aplikacije: Računari, mali serveri, mrežna oprema..

EATON Powerware SERIJA 9 ("Double Conversion", "On-Line")

Totalna zaštita opreme i podataka u opsegu snage od 1kVA do 20kVA. Štite opremu i podatke od svih devet problema koji mogu da nastanu u mreži - gubitak napajanja, smanjenje snage napajanja, povećanje snage napajanja, podnapon, prenapon, tranzijenti pri komutacijama, šum u mreži, harmonijsko izobličenje i oscilacije u frekvenciji. veliki broj ugrađenih komunikacija omogućuje daljinski nadzor i komunikaciju sa višim nivima upravljanja.

Tipične aplikacije: Sve visoko zahtevne serverske i telekomunikacione aplikacije, i sl.

Trofazni UPS uređaji velikih snaga i autonomija

Više od 50 godina, Eaton štiti kritične sisteme širom sveta. Bilo da štiti jedan desktop računar ili veliki data centar, Eaton rešenja obezbeđuju čistu, neprekidnu snagu da ispune misiju - omogućiti rad kritičnih aplikacija. Eaton nudi širok spektar eko – friendly, efikasnih, pouzdanih trofaznih UPS-eva opsega od 8kVA do 7,7MW, sa faktorom snage i do 0.99. Eaton - ova rešenja su fleksibilna i omogućavaju visok stepen efikasnosti – čak i do 100% za određene modele, što Eaton čini liderom na tržištu.